Eşleştirme Oyunu – Divan Üyeleri ve Görevleri

Kazanım: SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.

Osmanlı Devleti’nde devlet yönetiminde görevli olan divan üyeleri ve görevleri ile ilgili eşleştirmeyi sağlamaya yönelik oyundur.