Eşleştirme Oyunu – Çocuk Hakları ve Maddeleri

SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

Aşağıda verilen çocuk hakları ile çocuk hakları maddesini eşleştiriniz.