Erzurum Saat Kulesi – Erzurum

Erzurum’da İslami döneme ait en eski eserlerden biri olarak kabul edilen Saat Kulesi, 12. yüzyıl ortalarında Saltuklu Hükümdarı Ebu’l Kasım tarafından İç Kale Mescidi’ne minare olarak yaptırılmıştır.
Fotoğraf: Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İç Kale’nin güneydoğu köşesinde sur duvarına bitişik olarak yükselen yapının kaidesi kesme taştan, gövdesi tuğladan silindirik şekilde inşa edilmiştir. XVI. yüzyılın başlarında minarenin üst kısmı yıkılmış, ilk olarak 1848 yılında, daha sonra 1881 yılında saat yerleştirilerek “Saat Kulesi” ve aynı zamanda Gözetleme Kulesi olarak kullanılmaya başlamıştır.
Fotoğraf: Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Yapının düz, tuğla örgülü ve aşağıdan yukarıya doğru hafifçe daralan gövdesi altı süs kuşağı bulunurken, yapının kapısı kuzey zemin seviyesinde yer almaktadır. 11,5 m. yüksekliğinde, pişmiş tuğladan, kufi karekterde kitabesi bulunan yapıda, saatin konulduğu ahşap kule ve üst mimarisi batılı üslupta olması dikkat çekmektedir.

Kaynak: Erzurum Gezi Rehberi Kitabı Tablet İletişim Yayınevi
 Saat Kulesi
 Kültür Turizmi
 Merkez Cumhuriyet Caddesi güzergahında olup, yaya olarak ve şehrin bir çok noktasından toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.
 Cumhuriyet Caddesi Yakutiye/ Erzurum