Ermeni Kilisesi (Sivrihisar) – Eskişehir

1881 yılında yapılan kilisenin iki tarafında çan kuleleri bulunmaktadır. Kızıl kesme taştan yapıldığı için Kızıl Kilise de denilen yapı belli belirsiz fresklerle bezelidir. Kilisenin arka kısmında vaftiz odası, güney kısmında papaz odası bulunuyor. Kilise’nin kitabesinde şunlar yazılıdır: “Cemaat üyelerinin yardımlarıyla kutsal üçlü (SURP YERRORTUTYUN) adına bir kilise inşa edildi. Patrik Nerses hükümranlığında, Sivrihisar’ın imanlı cemaati, Minteş Panoyat mimarın 1881’de unutulmaz eseri Surp Yerrortutyun Kilisesi inşa edildi.
” Kaynakça: – Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)
 Kilise
 Kültür Turizmi
 Kevser Caddesi Sivrihisar / ESKİŞEHİR
 Kevser Caddesi Sivrihisar / ESKİŞEHİR