Ergen Kilisesi – Tunceli

Hozat’a bağlı Geçimli Köyünde bulunan kilisenin hangi döneme ait olduğu bilinmemektedir.
Bölgedeki diğer kiliselere göre daha büyük olan kilisenin tavanı çökmüş olup duvarları sağlamdır.
 Kilise
 İnanç-Kültür Turizmi
 Hozat-Pertek Yolundan ayrılan yol üzerinden, Geçimli Köyüne gidilir
 Tunceli İli, Hozat İlçesi, Geçimli (Ergen) Köyü