Eleştirel Düşünmenin Temel İlke ve Yöntemleri

Eleştirel düşünme, bir problemi bilimsel, kültürel ve sosyal aspektlerinden bir kaçınan, doğrudan ve taraflı bir şekilde ele almak için kullanılan düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme temel ilkelere ve yöntemlere dayanmaktadır. Aşağıda, eleştirel düşünme temel ilkeler ve yöntemler listelenmiştir:

Temel Ilkeler:

 1. Analitik düşünme: Problemleri ayrıntılı bir şekilde ele alma ve analize etme.
 2. Değerlendirme: Argümanları ve çözümleri sorgulama ve değerlendirme yeteneği.
 3. Bakış açıları: Farklı bakış açılarını değerlendirme ve kullanma yeteneği.
 4. Bağımsız düşünme: Önyargılardan kaçınmak için bağımsız düşünme yeteneği.
 5. Kararların kalitesini değerlendirme: Kararların kalitesini değerlendirme ve optimizasyona yönelik düzenleme yeteneği.

Yöntemler:

 1. Altı Şapka Yöntemi: Sorunların altı kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 2. İnceleme Tablosu: Sorunların özelliklerini tabloya yerleştirerek analiz etme.
 3. İnternational Council of Systems Engineering (INCOSE)’nin SEBoK (Systems Engineering Body of Knowledge) kapsamında belgelenen yöntemler: Eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan yöntemlerin bir kapsamında bu kaynaklardan nasıl yararlanılabileceği unutulmaz bir kaynaktır.

Eleştirel düşünme, bu temel ilkeler ve yöntemleri kullanarak problemlerin doğrudan ve taraflı bir şekilde ele alınmasına yardımcı olur. Bu yöntemler, düşünme sürecini geliştirir ve düşünme becerilerini geliştirir.

 

Eleştirel düşünme, akıl yürütmeye dayanan ve analiz ya da değerlendirme gibi zihinsel süreçleri kapsayan bir düşünme biçimidir. Bu tür düşünme, önyargılardan uzaklaşmayı, mantıklı bir şekilde incelemeyi ve sonuçlara ulaşmayı amaçlar. İşte eleştirel düşünmenin temel ilke ve yöntemleri:

 1. İlgililik: Geliştirilmekte olan kanıtlar ve bu kanıtların ortaya çıkmasına neden olan ögeler, düşünülen konuyla ilgili olmalıdır. İlgililik, eleştirel düşünmenin önemli bir özelliğidir.
 2. Geçerlilik: Kanıtları destekleyen önermeler, gerekli verilerle desteklenmeli ve savunulabilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Geçerli olmayan kanıtlar eleştirel düşünme sürecinde yer almamalıdır.
 3. Açıklık ve Anlaşılabilirlik: Kanıtları ortaya çıkaran verilerde yanlış anlaşılabilecek düşüncelere yer verilmemelidir. Bu, karşı tarafın sizi yanlış anlamasının önüne geçmeye yardımcı olur.
 4. Dengelilik: Yeterli miktarda kanıtın bulunması ve tüm ayrıntılara yer verilmesi gerekmektedir.
 5. Mantıklılık: Kanıtlar düzgün ve doğru bir sırayla sıralanmalı ve birbirleriyle ilişkili olmalıdır.
 6. Doğruluk: Araştırılarak ortaya çıkarılan kanıtların doğru olması önemlidir.
 7. Adillik: Sağduyu sahibi kişilerde güvenilirlik ve adalet hissiyatının uyandırılması gerekmektedir.

Bu özellikler, etkili bir eleştirel düşünme deneyimi yaşamak için önemlidir. Eleştirel düşünme, sağlıklı bir düşünme biçimi oluşturmak için bu ilkelere ve yöntemlere uygun olarak uygulanmalıdır.