Eksik Sözcük – Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

Kazanım: İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıca özelliklerine değinilir.

Verilen özelliğin milli mücadele döneminde kurulan cemiyetlerden hangilerinin ortak özelliği olduğunu eşleştiriniz.