Efkar Tepesi Höyüğü – Tunceli

Ovacık ilçe merkezinin güneyinde Köyönü mevkiinde yer alan Efkâr Tepesi Ören Yeri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1994 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş, bugüne kadar bu höyükte de herhangi bir kazı yapılmamıştır.
 Höyük
 Kültür Turizmi
 Ovacık ilçe merkezinin güneyinde Köyönü mevkiinde yer alan Efkâr Tepesi Ören Yeri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1994 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş, bugüne kadar bu höyükte de herhangi bir kazı yapılmamıştır.
 Ovacık ilçe merkezinin güneyinde Köyönü mevkii