Dolmabahçe Saat Kulesi – İstanbul

Dolmabahçe Saat Kulesi Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından Neobarok ve Ampir tarzında yapılmıştır. Kule, 12×12 metrelik köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde dört katlı olup kademeli olarak daralmaktadır. Kule 8.5 x 8.5 metrelik köşeleri pahlı bir kare plan üzerine oturmaktadır. Kulenin tüm cepheleri birbirine eştir. Sadece zemin kattaki açıklıklardan biri kapı olarak değerlendirilmiştir.
Fotoğraf: Tanıtma Genel Müdürlüğü
Açıklıkların iki yanında kompozit başlıklı, bir kısmı yivlendirilmiş her cephede toplamda dört sütun bulunur. Taşkın bir silmeyle ayrılan birinci katta, alt kat sütunlarının hizasında vazolar ile çeşitli bitkisel bezemeler bulunur. Bu kat daha yoğun bezemelidir, yarım daire söveleri sütunlar üzerine oturtulmuş pencere kenarlarında yine ikişer sütun yer alır. Pencere üstüne girlandlar yerleştirilmiştir. II. Abdülhamit armaları deniz ve kara yönünde bulunur. Bir üst katta serbest sütunlar yerine silmeler kullanılmış, dikdörtgen pencereler üzerinde konsollar üzerinde taşınan arşitravlar yerleştirilmiştir. En üst katta, bu katı çepeçevre saran bir parmaklık bulunur. Her cephede üstünde perde motifi bulunduran saat kadranlarının altında birer küçük pencere yer alır. Bu kat saçak silmesi ile sonlandırılmış, en üstteki ”c” kıvrımlı kesik alınlıklarla, üstünde rüzgargülü olan tepeliğe geçiş sağlanmıştır.
Kaynak: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 Saat Kulesi
 Kültür Turizmi
 Beşiktaş’tan İETT otobüsleri veya dolmuşlarla Anadolu Yakasından gelenler Üsküdar-Kabataş Kadıköy-Kabataş Deniz yolu ile gelebilirler. Bağcılar-Kabataş Tramvay hattı ile Dolmabahçe Sarayına ulaşılabilir.
 Dolmabahçe Cad. Beşiktaş İstanbul