Dar’Ül – Eytam(Yetimler Yurdu) – Bilecik

Hamidiye Camii ve Hamidiye İdadisi ile birlikte 1905 yılında Sultan 2.Abdülhamid tarafından savaşta yetim kalan çocukların eğitimi için yaptırılmıştır. Alt ve üst kat planları benzerdir.
Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olan bina 2008 yılında restore ettirilmiştir.
 Medrese
 Kültür Turizmi
 Söğüt İlçesi
 Söğüt İlçesi