Colybrassus – Antalya

Colybrassus, Alanya Güzelbağ Beldesi Bayırkozağacı Köyü sınırları içerisinde, Alanya’nın yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundadır. Kent merkezi bir vadi içerisinde yer almaktadır. A. Albek, kenti, Pisidia’nın doğusunda Kilikya’nın batısında Hellenistik Dönem izleri taşıyan yerleşim yeri olarak tanımlar. Kentteki yaşamın Orta Çağ’a kadar devam ettiğini gösteren yazılı kaynaklar vardır.

Birbirine 70-80 metre uzaklıkta olan iki tapınağın batıda olanı neredeyse çatı seviyesine kadar sağlamdır. Kent merkezindeki yapılara ulaşım kayaya oyulmuş merdivenler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu merdivenler sur üzerindeki giriş kapısına kadar uzanır.

Kentin güneybatısında bulunan nekropol alanında açıkta duran bir çok lahit ve bir de kaya mezarı bulunmaktadır. Kaya mezarının cephesi anıtsal nitelikte olup, 18 basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Mezar odası tek mekandan oluşmakta ve girişin üstü basık kemer şeklinde yontulmuş, içi medusa başı ile süslenmiş, kemerin iki yanı ise kartal motifleri ile bezenmiştir.

Kent merkezinin doğusundaki konut alanı, Kandilcik Tepesine kadar uzanmaktadır. Bu bölümdeki sur üzerinde bulunan yazıtta, askeri bir birliğin yerleşim alanından bahsedilmektedir.

Kaynak: “Colybrassus”, Dünden Bugüne Antalya [II. Cilt], Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2012)

Antalya Gezilecek Yerler

 Antik Kent
 Kültür Turizmi
 Özel araçla ulaşılabilir.
 Colybrassus Antik Kenti, Güzelbağ, Alanya / Antalya
 +90 (242)-513-12-28