Cehirlik Yaylası – Yozgat

Cehirlik Yaylası Yozgat-Boğazkale (Hattuşa) yolu üzerinde, Yozgat’a 2 km. uzaklıktadır. “Gelin Kayası” ve “Yabani Lale”leriyle ünlüdür. İlkbaharda açmaya başlayan laleler yaz boyunca Cehirlik’e apayrı bir güzellik katar. Halk arasında “Laleler Ülkesi” olarak bilinen Hollanda’ya buradan lale tohumları götürüldüğü söylenmektedir. * Ayrıca burayla ilgili bir efsane şöyle anlatılmaktadır. Gelin Kayası Efsanesi: Yozgat’taki Nohutlu Tepesi’nin arkasında bulunan Cehrilik yakınlarında deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara “Gelin Kayası “denir. Efsaneye göre köyün birinden gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının er kekleri eşkıyalarla vuruşurlar ve hayatlarını kaybederler. Eşkıyalar, gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah’a dua ederler. “Allah’ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme, bizi ya taş et, ya kuş et” Duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar. Damat ise kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice’de (Mayısın ikinci haftasında) cehrilik laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler.
Kaynakça: – Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv
 Yayla
 Yayla Turizmi
 Cehirlik Yaylası Yozgat-Boğazkale (Hattuşa) yolu üzerinde bulunmakta olup, ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
 Cehirlik Yaylası Yozgat-Boğazkale (Hattuşa) yolu — Merkez/YOZGAT