Cağalzade İbrahim Bey Çeşmesi – Tekirdağ

Cağalzade İbrahim Bey tarafından 1692 yılında yaptırılan çeşme, Muratlı ve Kolordu Caddelerinin kesiştiği köşede, Atatürk İlköğretim Okulunun karşısında bulunmaktadır.

Mermerden yapılan çeşme; kare planlı, dört cephesi açık, şadırvan çeşmeler grubuna dâhildir. Çeşme; havuz, yekpare kare kesitli bir direk ve direğin üzerindeki tepelikten oluşmaktadır. Havuzun ortasında kare kesitli bir direk bulunmakta ve direğin dört yüzünde de yarım daire kemerli birer niş görülmektedir. Direğin kenarları, profilli silmeler ile sınırlandırılmıştır.

Kitabesi:

Ol Cağali-zade İbrahim Bey zat-ı hasen

Ruh-ı Ahmet Bey için yaptı dilcü çeşmeyi

Gel gel iç mai hayat olsun bu ceyyid çeşmeden -Lülesi işrab  idüb  atşana dir tarihini 1103

Kaynak:Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Çeşme
 Kültür Turizmi
 Çeşme; Muratlı ve Kolordu Caddelerinin kesiştiği köşede, Atatürk İlköğretim Okulunun karşısında bulunmaktadır
 Eskicami-ortacami Mh. Kolordu Cd. Pk:59030 Merkez/tekirdağ