Bürücek Köprüsü – Şırnak

Kızılsu’nun Dicle’ye bağlandığı noktaya yakın olan köprünün dört ayağı vardır. Bakım ve onarım görmediği için yıkık durumdadır. Onarılması oldukça güçtür.
 Köprü
 Kültür Turizmi
 Şırnak merkezine 39 Km. Cizre ilçesine 6 Km. uzaklıkta olup, karayolu ile ulaşılabilir.
 Dirsekli, Bağkartal Mez. Cizre/ŞIRNAK