Bursa Eski Kaplıca – Bursa

Bursa’nın en büyük kaplıcalarından biri olan Eski Kaplıca’nın (Armutlu Hamamı olarak da bilinmektedir) inşa edildiği yerde eskiden Bizanslılara ait bir hamam kalıntısı bulunduğu çeşitli kaynaklar tarafından ifade edilmektedir. I. Murat tarafından 1394 yılında çifte hamam olarak yaptırılan binaya, 1511 yılında II. Bayezıt tarafından soğukluk bölümü ekletilmiştir.

Binanın duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Ortasında büyük bir şadırvan bulunan soğukluk bölümünün üzeri kubbe ile örülmüştür. Bu bölümün altında mahzen veya ahır olarak kullanıldığı düşünülen bir bodrum katı bulunmaktadır. Merkezinde ufak bir şadırvan, sağında küçük bir oda bulunan hamamın ılıklık bölümünde sekiz sütunu birbirine bağlayan yuvarlak kemerler kubbeye taşımaktadır. Sıcaklık bölümünü örten kubbe ise yedi metre çapındaki havuzun çevresindeki sekiz sütunu birbirine bağlayan yuvarlak kemerlerin üzerine oturmaktadır. Sütunlar ve sütun başlıkları ile havuz kenarında ağzından sıcak su boşalan aslan ağzı Bizans Dönemi‘nden kalmıştır. İlk yapıldığında kurşunla kaplı çatı, 1612 yılında kiremitle örtülmüştür. II. Bayezıt tarafından yaptırılan soğukluk bölümünün üzerindeki iki kubbe ise daha sonra kurşun ile kaplanmıştır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü