Bülbül (Alemdar) Camii – Isparta

16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen cami, dikdörtgen planlı, beşik çatılı, minarelidir. Dış duvarlarında köşeler devşirme antik taşlarla, yan duvarlar moloz taşlarla örülmüştür. Aralarda ahşap hatıllar vardır. Caminin batı duvarında altta üç büyük, üst katta beş küçük pencere vardır. Minare güney doğu köşededir. H. 1331 – M. 1915 tarihinde Bülbül (Alemdar) Camii tamir edilmiş ve minare 1. Dünya Savaşı sırasında Askerlik Şubesi Başkanı Mustafa Mashar Bey tarafından yaptırılmıştır. Minaredeki kitabede şu yazılıdır; “Cihanda var olanlar eder hem varlığın ihya, ne tevfiktir, bu tarihte güzel namın eden ikba, semaya yükselen asar olur makbul-i Yezdan, okunur İsmillah edilir vasf-ı ila, geldi bir tahir dedi tam cevheri tarih, mükemmel yaptıran kimdir.” Minare daha önce Hacı İzzet Paşa ailesi tarafından yaptırılmıştır.
 Cami
 İnanç Turizmi
 Eski Kasaba Mevkii Uluboru/ISPARTA
 Eski Kasaba Mevkii Uluboru/ISPARTA