Bolu-Yukarı Taşhan – Bolu

Bolu İli, Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesi, Pamukçular Sokak, 5 pafta, 60 ada, 12 parselde bulunmaktadır. Büyük cümle kapısı üzerinde yer alan kitabede Yukarı Taşhan’ın, H. 1219 (M. 1804) tarihinde Serbevvab Hacı Abdullah Ağa tarafından yaptırıldığı kaydedilmektedir. Kesme taştan yapılmış olan 2 katlı, açık avlulu, revaklı bir handır. Batıda yer alan beşik tonozla örtülü giriş kapısı, beden duvarlarından dışa çıkıntılıdır ve büyük bir eyvan şeklindedir. Cümle kapısı yuvarlak kemerli olup; giriş eyvanına açılmaktadır. Giriş eyvanında, kuzey ve güney duvarda sivri kemerli birer niş ile 2. kata çıkan merdiven, sağda ise bir kapı bulunmaktadır. Giriş cephesinin güneyinde 2, kapı üzerinde 3, kuzeyinde 1 dikdörtgen pencere vardır. Güneyde kemerli birimlerden oluşan iki de dükkan bulunmaktadır. Bu giriş cephesinden sonra köşeleri pahlanmış kare avlunun etrafını saran kalın kare payeler, yuvarlak kemerli revaklar çapraz tonozla örtülüdür. Alt katta kenarlarda 5, köşelerde birer hücre vardır. Hücreler aynalı tonozla örtülü olup, her birinde ikişer ufak niş bulunmaktadır.

Kaynak: Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bolu

 Han
 Kültür Turizmi
 Bolu şehir merkezindedir.
 Büyükcami Mahallesi Merkez İlçe Bolu