Bolu Yıldırım Bayezid Hamamı (Orta Hamam) – Bolu

olu İli, Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesi, 6 pafta, 84 ada, 1 parselde bulunmaktadır. Orta Hamam, soğukluk kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre Hicri 791 (Miladi 1388) yılında Çelebi Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Ömer İbni İbrahim’dir. H. 1326 (M. 1908) yılında onarım görmüştür. Moloz taştan inşa edilen hamam, çifte hamam niteliğinde olup, kadınlar ve erkekler kısmı ayrıdır. Yol seviyesinden 3 basamak merdivenle inilen yuvarlak kemerli bir kapının açıldığı erkekler kısmının kare planlı soyunmalığı kubbe ile örtülmüştür. Batı kenarda bulunan soğukluğa, kademeli mukarnaslarla daralan büyük bir niş teşkil eden kapıdan girilmektedir. İçte, sivri kemerli bir kapıdan koridora, koridorun güney duvarındaki kapı ile de soğukluğa geçilmektedir. Soğukluğun bitiminde yer alan kare planlı sıcaklık batı ve kuzey kenarlarındaki iki büyük Bursa kemerli niş ile genişletilmiştir. Doğu kenarında ve güneybatı köşede halvet hücreleri bulunmaktadır. Yakın tarihte onarım gören hamamın çatı ve kubbe kiremitleri tamamen yenilenmiştir

Kaynak: Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bolu

 Hamam
 Kültür Turizmi
 Bolu şehir merkezindedir.
 Büyükcami Mahallesi Merkez İlçe Bolu