Böcek Ayazma Kilisesi – Bursa

Koimesis Kilisesi’nin doğusundadır. Sokak hizasındaki bir duvar, demir parmaklık ve kapı ile ayrılan bahçedeki Baptisterium’a, batıdan 11 basamaklı merdivenle inilmektedir. Giriş kısmı 2.55 metre yüksekliğinde olup, bir aşritrav ile üstten sınırlanmıştır. Bunun üzerine tuğladan örülmüş bir kemerin sınırladığı alınlık yer almaktadır. Buradan 4.5 m çapında ve 3.8 m yüksekliğinde, yer altında yapılmış, kubbesi tuğladan örülmüş bir odaya girilmektedir. Zeminin taş levhalarla döşeli olduğu, duvarların moloz taş, tuğla ve kireç kum harcı ile almaşık olarak örüldüğü görülmektedir. Sarnıcın mermerden yapılmış 0.88 m uzunluğu, 0.29 m genişliği ve 0.10 m kalınlığındaki kenar taşlarında doğudakinin dış yüzeyinde “Hıristiyan İmparator yüce Kral Michael Kulesi” yazılı Yunanca bir kitabe, iç yüzeyinde de Tevrat’tan alınmış “Her bedene iyi olanı verir. Çünkü, onun lütfu edebidir.” anlamına gelen İbranice bir kitabe kazınmıştır. 6. yy’a ait Bizans dönemine ait olan yapı, başlangıçta vaftizhane olarak inşa edilmiş, daha sonra ayazma olarak kullanılmıştır. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English

The Böcek Ayazma Church

It is in the east of the Koimesis Church. There is a wall in the street, with the iron railings and the door, and the Baptisterium in the garden is reached by an 11 step staircase from the west. The entrance is 2.55 meters high and is bounded from the top by an Architrave. On this is a pediment restrained by a brick-lined belt. It is 4.5 m of diameter and 3.8 m. in height. and opened into an oval room, built under the ground, with a dome made of bricks. It is seen that the ground is laid with stone plates, and the walls are covered with rubble stone, brick and lime sand mortar. The cistern made of marble has 0,88 m. of length, 0.29 m. of width and 0.10 m. of thickness of border stones. There is an inscription in greek that says ” The Christian Emperor King Michael the High Tower”  and on the inner surface of the inscription an extract from the Torah meaning “He gives only the good to the body. Because it is His eternal favor.” The building belonging to the Byzantine period of the 6th century was initially constructed as a baptistery and later used as a hibernation place. Source : Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

 Kilise
 İnanç Turizmi
 Yakup Çelebi Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Located on the Yakup Çelebi Street.
 Yeni Mahalle, Çelebi Sokak İznik/BURSA