Beyağaç Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı – Denizli

Kartal Gölü ve Tabiatı Koruma Alanı’nın denizden yüksekliği 1903 metredir. Kartal Gölü ve çevresi Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Türkiye’nin en yaşlı Karaçam ormanı buradadır. Kartal Gölü ve “Anıt Orman” civarı, bitki florası bakımından çok zengindir. Doğa bilimcileri için ilgi odağıdır. Sandras Dağı zirvelerinden biri olan Ulugöl Tepe (2261 m.) Mevkii’nden itibaren kuzey doğuya doğru 1.5 km boyunda, 500 – 700 metre eninde ve 2200 metreden başlayarak inen bir buzul vadisi uzanmaktadır. “Kartal Gölü Buzul Vadisi” adıyla anılan bu vadi belirgin buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini bünyesinde bulundurmaktadır. Buzul Vadisi boyunca profilin yukarı kısmında 3 tarafı dik yamaçlarla çevrili yarımay şeklindeki çanakla başlamakta ve eğim boyunca basamaklı bir iniş göstermektedir. Sahada karaçamın saf meşcereler oluşturması, aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla (yaş ortalaması 250 – 700 civarında) nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir.

Kartal Gölü çevresinde alpin bitki örtüsü hakim olup, karahindibağ, sarı çiçekli gazal boynuzu, üç gül, yonca gibi çayır ve mera bitkileri açısından da zengindir. Gölde küçük balıklar yaşamaktadır. Buzul vadisinde oluşmuş bir moren seddi gölü olan Kartal Gölü ile çevresinde karaçamın saf meşcere oluşturulması ve aralarında anıt ağaç özelliği gösteren bireylerin bulunması nedeniyle bu yörenin özelliklerini korunarak bilim ve eğitim çalışmalarının hizmetine sunmak, doğal özelliği bozulmadan korunmasının sağlanmasının yanı sıra, bu alanlarda günümüz insanının ve gelecek nesillerin faydalanmasının temini amacı ile yörenin 1309 hektarlık. kısmı Tabiatı Koruma Alanı olarak ayrılmıştır.

Kaynak: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Tabiat Parkı
 Doğa Turizmi
 Denizli Muğla Karayolu takip edilerek Kale İlçesine gelinir. Kale ilçesi’nin doğu kısmından ayrılan yol 33 km takip edilerek Beyağaç İlçesi’ne gelinir. Kartal Gölü ve Tabiatı koruma Alanı Beyağaç İlçesinin 18 km güneyindeki Çiçekbaba dağının zirvesinin kuzeye bakan yamacında yer alır. Denizli ve Kale İlçesinden Beyağaç İlçesine kadar minibüs ile ulaşım vardır.
 Çiçekbaba Dağı Beyağaç İlçesi DENİZLİ