Azîziye Câmii – Konya

Kesme Gödene taşı ile yapılan mâbed son dönem Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. Yerindeki 1671-1676 yılları arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan câmi yandığı için 1867’de Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan adına yeniden bugünkü câmi yaptırılmıştır. Türk Baroku üslûbunda yapılan, pencereleri kapılarından daha büyük olan câminin altı mermer sütuna oturan üç kubbeli son cemaat yerinin iki ucunda kaideleri şadırvanlı, üzeri ferah kubbe ile örtülü iki minaredikkat çeker.

Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Medeniyetler Şehri Konya” broşüründen alınmıştır. Yayın No: 231 Baskı Tarihi: Kasım 2015

Konya Gezilecek Yerler

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Şehir merkezinde Mevlâna Müzesi’ne yakın bir konumdadır.