Ayn El Barit (Soğuk Pınar) Camii – Bitlis

Şehrin doğu yakasında bir yamaçta bulunan camii, Molla Gazi Abdurrahman tarafından, kitabesine göre H. 1075 (M.1664/65) tarihinde yaptırılmış olup, diğer bir kitabeye göre H 1133 (M. 1721) tarihinde tamir görmüştür. Oldukça muntazam kare plandaki camiin ortasında haç planlı bir ayakla, duvardaki plasterler arasına atılmış dört sivri kemer, hacmi, dört kubbeli üniteye bölmektedir.
 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Bitlis İl merkezinde bulunmaktadır.
 Bitlis İl merkezi