Ayıplı Mal ve Hizmet Alımlarına Yönelik Hak Arama Yolları

Ayıplı mal ve hizmet alımlarına yönelik hak arama yolları, tüketici hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Ayıplı mal ve hizmet, satın alınan ürün veya hizmetin sözleşmeye uygun olmaması, eksik, kusurlu, bozuk veya yararlanma amacını azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içermesi durumudur.

Tüketici, ayıplı mal veya hizmet nedeniyle zarara uğradığında, satıcı veya hizmet sağlayıcıya başvurarak seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Bu haklar şunlardır:

  • Satılanı iade etmeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı iade etmeden ayıp oranında satış bedelinde indirim talebinde bulunma,
  • Bütün masraflar satıcıya ait olacak şekilde malın ücretsiz tamirini isteme,
  • Mümkünse, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

Tüketici, bu haklardan birini kullanmak için, mal veya hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde satıcı veya hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunmalıdır. Satıcı veya hizmet sağlayıcı, tüketicinin talebini reddederse veya yerine getirmezse, tüketici, 10 iş günü içinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Tüketicinin korunması hakkında önemli kurallar ve organlar şu şekilde tanımlanabilir:

  1. “Tüketici Hakkında Kanun” (6502 Sayılı): Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin etmek amacıyla kodlanmıştır.
  2. Tüketici Hakem Heyeti: Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yada mal ve hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvurulabilir.
  3. Tüketici Mahkemesi: Tüketici Hakem Heyetleri tarafından kurulmuş mahkemelerdir. Tüketici Mahkemeleri, tüketicinin haklarını korumak ve tüketici haklarını gerçekleştirmeyi sağlayan yapay bir platform olarak kullanılmaktadır.

Bu kurallar ve organlar, tüketicinin haklarını korumak, tüketici haklarını gerçekleştirmek ve tüketicinin çevreye ve ekonomik sisteme katkı sağlayabileceğini öngörür. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve organizasyonlar, tüketicinin bilinçli alışveriş yapan ve sürdürülebilir bir tüketici olarak kullanılmasını sağlar.