Amasra Kalesi – Bartın

İki ana kütleden oluşan Amasra Kalesi Boztepe Kemeri denilen bir köprü ile bağlanmaktadır. İki ana kütleden biri Boztepe’de bulunan Sormagir Kalesi, diğeri ise  Zindan Kalesi’dir.
Fotoğraf: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Cenevizliler döneminde de kullanılan Amasra Kalesi 14. ve 15. yüzyıllarda ciddi onarımlar görmüştür.
Fotoğraf: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Amasra Kalesi’nin kuzeydoğu-güneydoğu arasındaki doğu surlarının uzunluğu 65 metre, üzerinde 8 adet burç bulunan güney surlarının uzunluğu 300 metre ve Kemere Köprü’den itibaren de büyük bölümü yıkılan kuzey surlarının uzunluğu 200 metre kadardır.
Fotoğraf: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sormagir Kalesi’nin kuzey ve kuzeybatısı denize çok dik bir yar halinde indiğinden buraya sur yapılmamıştır.

Doğu, kuzeydoğu ve batısını çevreleyen surlardan çoğu yıkılmış, kapıya bitişik batı surlarının 50 metrelik bir kısmı ayaktadır. Amasra Kalesinde yer yer kule boşlukları, iç taksimatlar, belirli yerlere yerleştirilen Cenova armaları, Eros, Medusa, kartal, öküzbaşı gibi figürler bulunmaktadır.
Fotoğraf: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü