Aladdin Paşa Cami – Bursa

Erken Osmanlı dönemini anlatan kaynaklara göre; Osman Gazi’nin oğullarından ve Orhan Bey’in kardeşi Alaaddin Bey tarafından 1326 yılında yaptırılmıştır. Bursa’da yapılan ilk cami olarak bilinmektedir. 1855 depreminde bir hayli hasar gören caminin, 1861-1862 yıllarında yapılan tamirinde bazı kısımlarını değiştirilerek, revakı yeniden yapılmış cephesine de Türk minaresine uygun olmayan üçgen biçimde bir alınlık yapılmıştır. Yıkılan yerler yeniden tamir edilerek ibadete açılmıştır. 1960 yılında cami, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından yeniden tamir edildi. Cami, içten 8.13 x 8.30 metre ölçüsünde, kare planlıdır. Sol taraftaki minarenin kürsü kısmı, son cemaat yeri duvarına gömülmüştür. Harim kısmı büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Tuğla ile örülen minarenin şerefe altında mermerden kozalak motifleri vardır. Avlunun batısında çok sayıda eski ve güzel taşlı mezarlar vardır. Bursa’da yine kale içinde, kaplıca kapısının hemen iç tarafında Alaaddin Bey’in bir mescidinin daha olduğu bilinmekte ise de ne zaman yıkıldığı ve nerede olduğu bilinmemektedir. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English

The Aladdin Pasha Mosque

According to sources describing the Early Ottoman period; It was built in 1326 by the sons of Osman Gazi and Orhan Bey’s brother Alaaddin Bey. It is known as the first mosque built in Bursa. The mosque has been repaired in 1861-1862, after being damaged in the 1855 earthquake, and some parts were changed; the portico has been redone and a triangular shaped pediment has been added which was not really suitable to the Turkish minaret. It was reopened to worship after the destroyed parts were repaired. In 1960, the mosque has been repaired by the Bursa Ancient Works Lovers Institution. The mosque has a square plan, measuring 8.13 x 8.30 meters from the inside. The pedestal part of the minaret on the left side is buried into the wall of the meeting place for the latecomers. The harim (sacred) part is covered with a large dome. The minaret built with bricks has pine cones shaped marbles underneath. To the west of the courtyard there are many old and beautiful stone tombs. It is known that there was another masjid of Alaaddin Bey inside the castle, just inside the thermal springs door in Bursa, but it is unknown when and where it was destroyed. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

 Cami
 Kültür Turizmi
 Bursa merkezinde Devlet Hastanesi arkasında yer almaktadır. It is located behind the Public Hospital in the city center.
 Alaaddin Mahallesi Osmangazi/BURSA