Aidesim Mozaikli Bazilikası – Kilis

Oylum Höyük’ün yaklaşık 200 metre güneybatısında yer alan ve 1999 yılında sadece bir kısmı, 2004 ve 2006 yıllarındaki kazı çalışmalarında ise tamamına yakını açığa çıkartılan Aidesim Mozaikli Bazilikasının M.S. 6. Yüzyıla tarihlenen Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait olduğu bilinmektedir. Uzun dikdörtgen planlı olduğu anlaşılan bu yapıda inşa malzemesi olarak siyah renkli bazalt taş ve kireç taşı kullanılmıştır. Girişi batı yönünden sağlanan bazilikanın iç mekânı iki sıra sütun ile üç nefe ayrılmıştır.

Yapılan kazılar sonunda çok miktarda Roma ve Ortaçağ Dönemine ait sikkeler, sütün kaideleri ve çeşitli arkeolojik eserler ortaya çıkarılmıştır. Gün yüzüne çıkarılan mozaik üzerinde kırmızı, beyaz, kahverengi, gri ve siyah taşlarla oluşturulan bitkisel motifler ayrıca kesişen daireler, baklava dilimli motifler, kare ve zikzak motiflerinden oluşan geometrik motifler ve malta haçı şeklinde düzenlenen girift bezemelerle oluşturulan bu taban mozaiği Erken Bizans Dönemi özelliklerini yansıtmakta olup yaklaşık 800 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Mozaiklerin oldukça iyi durumda olduğu anlaşılmış ve bu mozaiklerin zarar görmemesi için 2015 yılında üzerini kapatma çalışmalarına başlanmış ve 2017 yılında çalışmalar tamamlanmıştır. Aidesim Mozaikli Bazilika Alan Koruması ve Çevre Düzenlemesi işi 16.08.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

KAYNAKÇA: Kilis Gezi Rehberi / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Kilise
 İnanç-Kültür Turizmi
 Kilis merkeze bağlı Oylum mahallesinde bulunan Oylum Höyüğün Yaklaşık olarak 200 metre Batısında bulunmaktadır.
 Kilis