Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu – Bursa

1938’den itibaren Halkevi olarak inşa edilen bugünkü Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu binasında tiyatro oyunları sahnelenmiştir. Devlet Tiyatrosu, Halkevleri’nin 1952 yılında kapanmasıyla, bir süre sinema olarak kullanılmış, 1957’de ise dönemin valisi İhsan Sabri Çağlayangil döneminde, alt ve üst katlardaki sinemaların (Marmara ve Tan sinemaları) boşaltılarak yapılan kalıcı düzenlemelerle iki katlı bu mekân, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu olarak yeniden açılmıştır. İlk gece, İdil Biret bir piyano konseri vermiş, Haldun Dormen ve Muammer Karaca gibi tiyatrocular çeşitli eserlerden bölümler sergilemişlerdir. 1971 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce alınan bir karar uyarınca yerleşik bir düzene geçilen AVP Devlet Tiyatrosu’nda yönetici ve sanatçılar sadece oyun sahnelemekle kalmayarak, kendilerinden önceki ustaların yaptıkları gibi Türk Tiyatro sanatı için yeni oyuncular yetiştirilmek amacıyla uygulamalı ve kuramsal tiyatro dersleri verilmeye başlandı, ilçe ve kasabalarda, okullarda tiyatro günleri düzenlendi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (AVP) binasında 492 kişilik büyük, bir de Oda Tiyatrosu adıyla küçük salonu vardır. AVP Devlet Tiyatrosu dışında, şehir tiyatrolarıyla özel tiyatrolar da etkinliklerini sürdürmektedir.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English

The Ahmet Vefik Pasha State Theater

Plays were staged in the present Ahmet Vefik Pasha State Theater, which was built as a community center in 1938. The State Theater was used as a cinema after the closing of the Halkevleri in 1952. In 1957, the two-storey house was built by the governor of the period İhsan Sabri Çağlayangil, with the permanent arrangements of the lower and upper floors (Marmara and Tan cinemas). It was reopened as the State Theater. On the first night, Idil Biret gave a piano concert, the theatricians such as Haldun Dormen and Muammer Karaca exhibited parts from various works. In 1971, according to a decision taken by the General Directorate of State Theaters, the executives and artists of the AVP State Theater started to give practical and theoretical theater lessons in order to train new players for the Turkish Theater art. In the township and towns, theater days were organized in schools. The Ahmet Vefik Pasha Theater (AVP), located on the Atatürk Street, has a large hall with a capacity of 492 people and a small hall named the room theater. Apart from the AVP State Theater, city theaters and private theaters are also active. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

 Tiyatro
 Kültür Turizmi
 Bursa merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bursa Valiliği Heykel Binası karşısındadır. Located on the Atatürk Avenue in the city center.
 Atatürk Caddesi Osmangazi/BURSA