Ağırnas Yer Altı Şehri – Kayseri

Ağırnas yer altı şehrinin bazı bölümlerinin milattan önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak büyük bir bölümünün milattan sonraki yıllarda ve daha sonraki yüzyıllarda ilave edildiği kesindir. Yer altı şehrinde görülen hristiyanlık dönemi ibadet yerleri, kiriş ve resimlerden en çok M.S I. ve XIII. Yüzyıllar arası kullanıldığı görülmektedir.
 Mağara
 Kültür Turizmi
 Melikgazi İlçesi Ağırnas Kasabası
 Ağırnas kasabası