Abdüllatif Camii / Latifiye Camii – Mardin

Cumhuriyet Alanı’nın güneyindedir. 1371’de Artuklu sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer zamanında görev almış Abdüllatif bin Abdullah tarafından, minaresi Mısır Valisi Muhammed Ziya  Tayyar Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Günümüzdeki minare ise 1845’te Musul Valisi Gürcü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Mardin‘deki son Artuklu eserlerinden olan, enine dikdörtgen planlı ve mihrab önü kubbeli yapının portalı iyi korunmuştur. İki renkli taşlardan üç dilimli kemerli portalde, geometrik motifler örgülü ve yıldızlı bezemeler dikkati çeker. Caminin giriş kapıları, geç dönem Selçuklu ahşap işçiliğinin özgün örneklerinden olan minber ve mahfili görülmeye değer özelliktedir.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Mardin Tanıtım Kitapçığı”, sayfa: 26, Baskı: Elma Basım Ltd. Şti. İstanbul, 2012

Mardin Gezilecek Yerler

 İnanç Turizmi
 Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde ve 50 metre aşağısındadır.
 Cumhuriyet Meydanı altı, Artuklu-Mardin