8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı MEB 2. Senaryo Konu Dağılımı

  1. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 2
Ünite Kazanımlar Soru
Sayısı
ATATÜRKÇÜLÜK
VE
ÇAĞDAŞLAŞAN
TÜRKİYE
İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1
İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1
İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri
analiz eder.
1
İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar. 1
DEMOKRATİKLEŞME
ÇABALARI
İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1
ATATÜRK
DÖNEMİ TÜRK
DIŞ POLİTİKASI
İTA.8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1
İTA.8.6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1