714 İletişim Hak ve Özgürlükleri Online Test

SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 3 ortalama
765
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

714 İletişim Özgürlüğü

714 İletişim Özgürlüğü

1 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Televizyonda kendisine yapılan eleştirileri gören ünlü oyuncu Demet Hanım, bu konudaki eleştirilere verdiği cevapların hiçbirinin yayınlanmadığını ifade etmiştir. Demet Hanım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ……………………. ihlal edildiğini belirtmiştir.

Metinde (…) ile gösterilen yerin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması gerekmektedir?

2 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır.

Buna göre sorumluluğunu yerine getiren bir yayın organının,

I- Belli bir düşünce hakkında algı yaratmak

II- Düşünce özgürlüğünü destekleyici yayınlar yapmak

III- Halkın doğru haber alma hakkına saygı duymak

faaliyetlerinden hangisini yapması beklenir?

3 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

T.C. Anayasası

Madde-

21

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi sebepleriyle usulüne uygun olarak verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınmış merciinin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el koyma kendiliğinden kalkar.

 

Yukarıdaki anayasa metninden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

 

AÇIKLAMAİLGİLİ OLDUĞU KAVRAM/HAK
IMedya araçlarındaki unsurların önceden resmi makamlar tarafından incelenerek tamamen ya da kısmen kısıtlanmasıdır.             ?
IIKişiye özel hayat olaylarının ve bilgilerin toplumun diğer bireyleri tarafından bilinmesinin ve görülmesinin istenmemesi durumudur.             ?
IIIBir medya organında yalan ya da yanlış bilginin yayımlanması sonrası ilgili kişilerin haklarının korunması için yanlış bilgilerin düzeltilmesidir.             ?

Tabloda soru işareti (?) gösterilen yerlerin doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Düşünce özgürlüğü, basın ve yayın özgürlüğü her ne kadar anayasa tarafından koruma altına alınmışsa da bu haklarımız sınırsız değildir.

Buna göre bu haklar;

I- Ülke menfaatlerinin korunması

II- Suç işlenmesinin önlenmesi

III- Devlet görevlilerinin eleştirilmesinin önlenmesi

durumlarından hangilerinde kanunlar çerçevesinde kısıtlanabilir?

6 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Anayasamızın 28. Maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesi geçmektedir.

Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden öncelikle hangisini destekler niteliktedir?

7 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Genel Ağ üzerinden haberleri izleyen Selim Bey’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafının başka bir kişi ile ilgili olay ve durumu anlatmak için kullanıldığını görmüştür.

Buna göre Selim Bey’in hangi hakkının ihlal edildiği söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Resmî açıklamalara göre vergi rekortmeni olan Ecem Hanım’ın gazete haberlerinde başka birinin birinci yazıldığını görmesi ve bu konuda gazeteyi arayıp haberin düzeltilmesini istemiştir.

Buna göre Ecem Hanımın, hangi hakkını veya özgürlüğünü kullandığı söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Musa Bey, yeni bir telefon hattı aboneliği almak için yetkili firmaya gittiğinde telefon aboneliği limitinin dolduğunu ve yeni bir abonelik alamayacağını öğrenmiştir. Musa Bey, bu duruma şaşırarak söz konusu firmada aboneliğinin bulunmadığını belirterek, bir yanlışlık olduğunu düşünmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda Musa Bey’in kimlik bilgilerini çaldığı düşünülen kişiler tarafından abonelik alındığı anlaşılmıştır. Ancak firma yetkilileri Musa Bey’e yardımcı olamayacaklarını belirterek, abonelik vermemişlerdir.

Metindeki olaydan hareketle, Musa Bey’in hangi hakkının veya özgürlüğünün ihlal edildiği söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

“Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek türde olmamalıdır. Aksi durumda ilgili yayınlara RTÜK tarafından çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır.”

diyen Mine öğretmen, bu düşüncesini desteklemek için aşağıdakilerden hangisini örnek vermiş olamaz?

0%