613 Ön Yargıları Kırıyoruz Online Test

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
445
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

613 Ön Yargıları Kırıyorum

613 Ön Yargı

1 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Kalıp yargı, halkın bir grup hakkındaki inancı, bir grubun başka bir grup hakkındaki duygusallaşmış, tecrübeyle çok az değişmiş olan inancıdır. Olumlu veya olumsuz olabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kalıp yargıya örnek oluşturmaz?

2 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Verilen görselde aşağıdaki kavramlardan hangisinin temsil edildiği söylenebilir?

Question Image

3 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

“Kar taneleri ne de güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.”

Mevlâna’nın bu sözünden hareketle farklılıklara saygı duymanın;

I- Toplumsal uyumu güçlendirmek

II- Birlik ve beraberliği artırmak

III- Toplumsal uzlaşıyı güçleştirmek

durumlarından hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Ön yargı: bir kişi ya da bir şeyle ile ilgili olarak detaylı bilgi edinmeden genelleme yaparak ulaşılan yargıdır.

Ön yargı ile ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

5 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Önyargı; bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ön yargı içeren bir ifade bulunmamaktadır?

6 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Bir kişi ya da gruba belli özelliklerinden dolayı farklı davranma durumuna ayrımcılık denir.

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında ayrımcılık oluşturan bir duruma örnektir?

7 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

“İnternette verilen ilana başvuru yaptım. İlandaki şartların hepsine sahip olmama rağmen “erkek eleman almaya karar verdik.” diyerek başvurumun reddedildiğini söylediler.”

Meltem’in yaşadığı yukarıdaki olayda maruz kaldığı ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Toplumda ön yargıların azalması ……………. ve birlik beraberliğin kuvvetlenmesini sağlar.

Buna göre metinde (…) ile gösterilen yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

9 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

İnsanlar hakkındaki önyargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına neden olabilir.

Buna göre bir toplumda önyargıların gelişmesi,

I- Arkadaşlık ilişkilerinin bozulması

II- Toplumda ayrışma

III- Toplumsal çatışma

durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasını sebep olabilir?

10 / 10

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

……………., ……………. ve ……………. bireylerde başkalarına karşı önyargılar oluşmaktadır.

Buna göre metinde (…) ile gösterilen yerler aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

0%