6. Sınıf Konulara Göre Çıkmış Sorular

Bursluluk sınavlarına hazırlık amacı ile şimdiye kadar sınavlarda çıkmış soruların konulara göre ayrılmış şeklidir.

Bu çalışmalar Mehmet Özküz Öğretmenimiz tarafından düzenlenmiştir.

 

SB.6.1.1. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Sosyal Rollerin Değişimi

SB.6.1.2. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Kültür ve Toplumsal Birliktelik

SB.6.1.3. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Farklılıklara Saygı Duyuyorum

SB.6.1.4. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Yardımlaşma ve Dayanışma

 

SB.6.2.1. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Türkistan’da Kurulan İlk Türk Devletleri

SB.6.2.2. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-İslamiyet’in Yayılışı

SB.6.2.3. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Türklerin İslamiyet’i Kabulü

SB.6.2.4. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Yeni Yurt Anadolu

SB.6.2.5. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-İpek ve Baharat Yolu

 

SB.6.3.1. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Coğrafi Konumu Öğreniyorum

SB.6.3.2. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Fiziki Coğrafya Özellikleri

SB.6.3.3. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Beşeri Coğrafya Özellikler

SB.6.3.4. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Dünyada İklim ve Yaşam

 

SB.6.4.1. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi

SB.6.4.2. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Gelecekteki Yaşam

SB.6.4.3. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Bilimsel Araştırma Basamakları

SB.6.4.4. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Telif ve Patent Hakkı

 

SB.6.5.1. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Kaynakların Ülke Ekonomisindeki Yeri

SB.6.5.2. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı

SB.6.5.3. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Yatırım ve Pazarlama

SB.6.5.4. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Vergimi Ödüyorum

SB.6.5.5. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Nitelikli İnsan Gücü

SB.6.5.6. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Mesleğimi Seçiyorum

 

SB.6.6.1. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Yönetim Biçimlerini Öğreniyorum

SB.6.6.2. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Yasama Yürütme ve Yargı

SB.6.6.3. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Yönetimin Karar Alma Sürecine Katılıyorum

SB.6.6.4. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin Önemi

SB.6.6.5. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Anayasal Güvence Altındayım

SB.6.6.6. Kazanım SBS ve İOKBS Çıkmış Sorular-Toplumsal Hayatta Kadının Yeri