561 Halka Hizmet Edenler Oyunları

SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları
ilişkilendirir.