555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler Oyunları

SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.