532 Yaşadığımız Yerin İklimi ve İklimin Etkileri Oyunları

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.” kazanımına ait pekiştirme amaçlı oyunlar