2023 Haziran Mesleki Çalışma Yazısı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43501582-774.01.01-76942723 26.05.2023
Konu : 19-23 Haziran 2023
Mesleki Çalışma Dönemi
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin
mesleki çalışmaları; ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52 nci
maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.
19-23 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan mesleki çalışma döneminin ÖBA üzerinden
uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde;
1) 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma kapsamında ÖBA üzerinden
açılacak eğitimler için 27 Haziran 2023 günü saat 23.59’a kadar süre verilmesini,
2) Öğretmenlerin belirtilen tarihler arasında ÖBA platformunda (oba.gov.tr) yer alan uzaktan
eğitim faaliyetlerinden daha önce almadıkları en az bir eğitimi tamamlamaları durumunda Haziran 2023 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılmaları hususunu;
Olurlarınıza arz ederim.

Cevdet VURAL
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.

Petek AŞKAR
Bakan Yardımcısı

OLUR
Mahmut ÖZER
Bakan