2021-2022 Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 8. Sınıf

8. Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) Toplantı Tutanakları 2021-2022

2021 2022 ŞÖK Toplantı Tutanağı (Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları 2021-2022)

“Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreler Yönergesi”nin 10. maddesinde;
“Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Ekim, Şubat ve Haziran ayları içerisinde, ortaöğretim kurumlarında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır. İhtiyaç hallerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir.” denmektedir.

5. 6. 7. 8. sınıf 1. Dönem (sene başı) ŞÖK toplantı tutanağı en geç Ekim ayında, 2. Dönem ŞÖK toplantı tutanağı örnekleri Şubat ayında ve 2. Dönem Sonu (yıl sonu) şube öğretmenler kurulu tutanak örneğini Haziran ayında hazırlanmaktadır.
Bu yönerge maddesinden hareketle hazırlanan 2021 2022 ŞÖK toplantı tutanağı (Şube Öğretmenler Kurulu tutanakları 2021-2022) bu linkten üye olmadan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.