2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Faaliyetleri Konulu Yönerge

İlgili MEB Yazısını indirmek için  Eğitim Öğretim 2021

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı
faaliyetleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim
yapılarak yürütülmüştür. İlgi (b), (c) ve (ç) yazılarla uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarına yönelik
açıklamalar duyurulmuş, ilgi (d) “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri” konulu
yazı ile de Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında sene sonunda il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılacak iş ve işlemler belirtilmiştir.
Bu bağlamda;
1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem ölçme ve değerlendirme işlemlerine ilişkin Valiliklere
gönderilen ilgi (d) yazıda belirtilen hususlar hassasiyetle incelenerek aksaklığa meydan verilmeden
zamanında yapılması için tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı resmî/özel okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi ve ilköğretim kademesindeki özel
eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarının ders kesimi tarihi
02 Temmuz 2021 olup tüm iş ve işlemler bu
tarihe göre yürütülecektir.
3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda
yüz yüze eğitimle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım veli isteğine bağlı olup bu hususta
öğrenciler açısından okula devam zorunluluğu aranmadığından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile
sınırlı olmak kaydıyla öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgileri
dikkate alınmayacaktır.
4- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler
kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecektir.
5- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ilkokullarda bir defaya mahsus yapılabilecek

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı
faaliyetleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim
yapılarak yürütülmüştür. İlgi (b), (c) ve (ç) yazılarla uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarına yönelik
açıklamalar duyurulmuş, ilgi (d) “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri” konulu
yazı ile de Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında sene sonunda il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılacak iş ve işlemler belirtilmiştir.
Bu bağlamda;
1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem ölçme ve değerlendirme işlemlerine ilişkin Valiliklere
gönderilen ilgi (d) yazıda belirtilen hususlar hassasiyetle incelenerek aksaklığa meydan verilmeden
zamanında yapılması için tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı resmî/özel okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi ve ilköğretim kademesindeki özel
eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarının ders kesimi tarihi
02 Temmuz 2021 olup tüm iş ve işlemler bu
tarihe göre yürütülecektir.
3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda
yüz yüze eğitimle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım veli isteğine bağlı olup bu hususta
öğrenciler açısından okula devam zorunluluğu aranmadığından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile
sınırlı olmak kaydıyla öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgileri
dikkate alınmayacaktır.
4- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler
kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecektir.
5- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ilkokullarda bir defaya mahsus yapılabilecek sınıf tekrarı, velinin yazılı talebi doğrultusunda okul müdürlükleri tarafından “e-Okul Yönetim Bilgi
Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Veli İsteği ile Sınıf
Tekrarına Kaldı”
ekranından yapılacaktır.
6- 18 Haziran 2021 Cuma gününden itibaren resmî/özel okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri
karnelerine ve gelişim raporlarına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nden dijital ortamda ulaşabilecektir.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin başarı durumu; öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı
olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre
gerçekleştirileceğinden ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenecek olan karne, teşekkür ve takdir belgeleri
okul müdürlüklerince talep eden velilerimize basılı olarak verilebilecektir.
7- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı
ikinci dönem davranış notları ve öğrencilere ait tüm veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not
İşlemleri /Davranış Notları”
ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin
ivedilikle tamamlanması sağlanacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ve ilgi (b), (c), (ç) ve (d) yazılarımız ile birlikte dönem atlatma
işlemi tamamlanmadan önce e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde okul müdürlükleri tarafından öğrencilere
yönelik yapılması gereken iş ve işlemlere dikkat edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı