2017 İl Dışı Atama Sonuçları

Yer değiştirme başvuruları 15-21 Haziran 2017 tarihleri arasında alındı.

Atama sonuçlarını öğrenmek için

http://atama.meb.gov.tr/?islemID=213

Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.