Yozgat Askerlik Şubesi – Yozgat

Yozgat Merkez, Cumhuriyet Meydanının güneydoğusunda yer alan bina kitabesine göre H.1311 / M.1895.1896 tarihinde Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. İki katlı olarak inşa edilmiştir. Binada yapı malzemesi olarak sarı renkli kesme taş kullanılmıştır. Bina girişi kuzey cephede yer alan revaklı bir mahalden sağlanmıştır. Revak kemerleri dört adet silindirik taş sütun üzerine oturtulmuştur. Kemerlerin duvarlara bindirildiği kısımlarda yaprak motifleri vardır. Revaklı mahalden binaya binaya giriş sütunlarla çevrelenmiş taş çerçeveli, yuvarlak kemerli ahşap kanatlı bir kapı ile sağlanmıştır. Kemer üzerindeki kilit taşı aslanağzı kabartmasına benzer volütlü taş parça şeklindedir. Taş çerçeve üzerinde vazoda çiçek motifi figürü ile çelenk içerisinde eski Türkçe yazı mevcuttur. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli taş çerçeveli iki pencere bulunmaktadır. Binanın kuzey cephesindeki revaklar üzerine indirilmiş cumbası vardır. Cumba kısmında cephede taş çerçeveli, yuvarlak kemerli üç adet pencere ve yine yanlarda aynı şekilde iki pencere mevcuttur. Cephedeki pencereler altında, binanın mermer üzerine yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabe araları cetvelle bölünmüş, üç satır yazıdan oluşmaktadır. 1311 tarihi kitabede okunmaktadır. Çıkmanın üçgen alınlığında Osmanlı devlet arması ve ortasında da Sultan Abdülhamit’ in tuğrası yer almaktadır. Kuzey cephedeki duvarlarda 1. Katta sekiz, ikinci katta yuvarlak kemerli taş çerçeveli sekizer adet pencere mevcuttur. Cumba üzerindeki pencerelerde dikdörtgen şekilli bir taş üzerinde tuğra mevcut olup, bunun çevresinde sancak motifleri yer almaktadır. Kat yükseklikleri taş silmelidir. Batı cephede birinci katta altı, ikinci katta yedi adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere vardır. Doğu cephedeki pencere adedi batıdakilerin aynısıdır. Güney birinci katta ortada taş çerçeveli ahşap kanatlı ikinci bir giriş kapısı mevcuttur. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli bir pencere vardır. İkinci katta ise yine yuvarlak kemerli yedi adet pencere yer almaktadır. Binanın bodrumu da mevcut olup, bodrum kat pencereleri silme taş çerçeveli demir şebekelidir.
Kaynak: – Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv – Yozgat Müze Müdürlüğü Arşiv
 Sivil Mimari
 Kültür Turizmi
 Ulaşım Yozgat’a karayolu ile yapılmaktadır.
 Medrese Mahallesi, Lise Caddesi – Merkez/YOZGAT