Yıldırım Cami – Bursa

Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında bu adla geçmekte ise de,yerel halk arasında İmaret Cami, Yukarı Cami veya Yıldırım Cami adlarıyla da tanımlandığı olmuştur. Cami, Hanzade Hançerli Fatma Sultan’ın 939 H. (1533) tarihli vakfiyesinde sayılmaktadır. Cami, kuzey-güney doğrultusunda,giriş ve asıl ibadet mekanlarıyla,giriş bölümüne doğu ve batıda bitişik yan mekanlarından oluşmaktadır.İbadet mekanı kare planlı olup pandantiflerle geçilen kubbe ile örtülüdür. Güney duvarı ekseninde beş cepheli bir mihrap nişi ile, bunun iki yanında birer dikdörtgen birer niş ve batı köşede minber yer almaktadır. Doğu ve batı duvarlarında eksenin iki yanında birer pencere, kuzeyde bir mahfil yer alır. Kesme taş örgülü kübik kaideli, tuğla örgülü silindirik gövdeli ve tek şerefeli minare,kuzeybatıdadır.Şerefe altı beş sıra testere dişi ile bezelidir. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English :

Even if in the registration of the Directorate General of Foundations this mosque is officially called the Yıldırım Mosque, the general public call it the İmaret Mosque, the Upper Mosque or the Yıldırım Mosque. It was built in the east of the city, upon the hill of the neighborhood named Yıldırım. The worship place is made in a square form and covered by a dome made of a pendentive device. The mihrab is placed on a square base and is covered by eight rows of stalactite yashmak. At the corners are places polished greenish marble columns. The rooms are covered with diagonal vaults. Boths minarets of the mosque were destroyed by earthquakes and southwesterly winds, and a new minaret of concret was added on recently. Source : Bursa Provincial Directorate of Tourism and Culture

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 İnegöl İlçesi’ne Ankara yolu üzerinden ve doğu garajın ulaşım sağlanabilir.
 Cuma Mahallesi İnegöl/BURSA