Yılanlıoğlu Camii – Isparta

Isparta İli, Aksu İlçesi, Yılanlı Köyündeki Yılanlıoğlu Camii, Yılanlıoğlu Şeyh Ali tarafından 1809 tarihinde yaptırılmıştır. Kesme ve moloz taştan yapılmış olan cami dikdörtgen planlıdır. Üzeri ahşap çatılıdır. Son yıllarda onarılmış ve bu onarım sırasında üzeri kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Minaresi taş malzemelidir. Yapının kuzeyinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri dikdörtgendir. Tavanı ahşaptır. Ön cephe duvarında asimetrik olarak 3 adet doğrama pencere yer alır. Kuzeydeki son cemaat yerinin üst kısmında 3 adet küçük doğrama pencere yer alır. Son cemaat yerinden kapı ile Kadınlar mahfiline ve minareye çıkılmaktadır.

Dikdörtgen planlı ibadet mekanını 4 adet ahşap sütun taşımaktadır. Tavanı ahşap ve ortada yıldız desenleri yer alır. Mihrap orijinal olup üzeri boyalıdır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap ve yenidir. Kadınlar mahfili ahşap ve yenidir. Doğu ve batı cephesinde 4 adet dikdörtgen pencere yer alır. Güney cephesinde ise 3 adet alüminyum doğramalı pencere bulunmaktadır. Minare yapının sağında yer alır. Taş malzemelidir. Üzerinde firuze çiniler bulunmaktadır. Yapının inşasında Roma Dönemine ait bazıları yazıtlı devşirme malzeme kullanılmıştır. Caminin giriş kapısı üzerindeki Türkçe kitabe 1810, Osmanlı orijinal kitabede ise 1225 tarihi bulunmaktadır. Bahçesinde abdest alma yerleri, şadırvan, tuvaletler bulunmaktadır.

 Cami
 İnanç Turizmi
 Aksu/ISPARTA
 Aksu/ISPARTA