Yetiştirme Kurslarında Derslere Hangi Öğretmenler Gİrebilecek

MEB’den DYK’da öğretmen ihtiyacı olan derslerin hangi branşta görevli öğretmenler tarafından okutulacağı Hakkında Resmi Yazı MEB, Sınıf öğretmenleri ile diğer alan öğretmenlerinin, öğretmen ihtiyacı olması halinde destekleme ve yetiştirme kurslarında alanları dışındaki dersleri okutup okutulamayacakları hakkında resmi yazı. MEB ilgi yazısında; “Destekleme ve yetiştirme kurslarında, öğretmen ihtiyacı olan derslerin hangi branşta görevli öğretmenler tarafından okutulacağı hususunda, Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurur Kararı doğrultusunda işlem yapılması” gerektiği bildirilmiştir.
Buna göre atamaya esas girilebilecek dersler listesini aşağıdan indirebilirsiniz.
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/08032940_9_cizelgeveesaslar.pdf