Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı

TUTANAKTIR

                                                                      28.06.2021

 

2020–2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönemine ait okuttuğum T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Sosyal Bilgiler dersinden yaptığım yazılı sınavlarının kâğıtları aşağıda belirttiğim şekliyle teslim edilmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

 Teslim Edilen Yazılı Kâğıtları Listesi

 

Sr Snf Ders 1. Dönem 2.Dönem Toplam
1.Yaz 2.Yaz 1.Yaz 2.Yaz
1 8/A T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük          
2 8/B T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük          
3 8/C T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük          
4 7/A Sosyal Bilgiler          
5 7/B Sosyal Bilgiler          
6 6/A Sosyal Bilgiler          
7 6/B Sosyal Bilgiler          
8 5/A Sosyal Bilgiler          

 

 

Teslim Eden                                                                                                Teslim Alan

28.06.2021                                                                                                 28.06.2021

 

 

……………………….                                                                           ………………..

Sosyal Bilgiler Öğretmeni                                                                 Müdür Yardımcısı

 

İndirmek için Yazılı Teslim Tutanağı