Uçak Oyunu – Kongreler ve Maddeleri

Kazanım: İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
a) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya Görüşmeleri ele alınır.
b) Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlara Mustafa Kemal’in bulduğu çözüm yollarına değinilir.
c) Millî Mücadele Dönemi’nde basının rolüne kısaca değinilir.

Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresinin maddeleri ile ilgili oyundur. Verilen maddeni hangisine ait olduğunu bularak ilgili buluta ulaşmaya çalışınız.

 

Verified by MonsterInsights