TÜBİTAK’ın Görevleri Nelerdir?

TÜBİTAK’ın Görevleri Nedir?

TÜBİTAK’ kurulduğu tarihten itibaren pek çok kurum tarafından kendisine verilen pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevler şu şekildedir:

  • Bilim ve teknoloji ile ilgili Araştırma- Geliştirme çalışmaları yapmak.
  • Türkiye’nin belirlemiş olduğu bilim ve teknoloji politikasını takip etmek ve bu politikayı uygulamak.
  • Sanayi alanında araştırma yapmak. Teknoloji ile ilgili geliştirilebilecek konularda yenilikler yapmak. Sanayi kuruluşlarına üretim alanlarında destek vermek ve onlar için projeler geliştirmek.
  • Uluslararası araştırmaları ve uluslararası gelişmeleri takip etmek.
  • Geleceği bilim insanlarını keşfetmek ve onlar için destek sağlamak.
  • İcat ve buluşları değerlendirmek ve bunları topluma kazandırmak.
  • İnsanları bilime teşvik etmek için seminerler, konferanslar düzenlemek.
  • Bilim ve teknoloji alanlarında dergi ve kitaplar yayınlamak.
  • Uluslararası bilim ve teknoloji kurumlarıyla işbirliği yapmak ve bunlar içerisinde çalışmalar yapmak.