Sultan Melik Türbesi – Erzincan

Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği Sultan Melik, 1071 – 1080 yılları arasında Kemah’la birlikte Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerini egemenliği altına almıştır. Bu bölgede kurulan Mengücek Beyliği’nin hükümranlığı 1228 yılına kadar sürmüştür. Sultan Melik Türbesi Mengücek Beyliği dönemine aittir. Kemah’ın kuzeybatısındaki, kayalık platform üzerinde yapılmıştır.

Türbe tuğla duvarlı, sekiz köşeli bir yapıdır. Yapının alt tarafında bulunan mezar odasının ortasında üst katı taşıyan sekizgen bir sütun vardır. Orta direk, tavan silmeleri ve tavan, tuğla örgü düzenindedir. Türbe, inşa malzemesi ve mezarların orijinal şekli ile dikkat çekmektedir.

Halk arasında “Sultan Melek” olarak adlandırılan türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik’in mumyası ve 5 mezar bulunmaktadır.

Kaynak: Erzincan Valiliği

Fotoğraflar: Muhammed Kösen, Ali Murat Coruk

 

 Türbe
 Kültür Turizmi
 Cirgişin, 24400 Kemah/Erzincan
 Cirgişin, 24400 Kemah/Erzincan