Şeyh Konevi Cami – Bursa

Camiye, Konyalı Hacı Sinan yaptırdığı için “Konyalı” anlamına gelen Konevi ismi verilmiştir. Caminin ön kısmında bulunan yeni kitabede, 1537 yılında yapıldığı yazılmaktadır. 7,00 x 7,00 metre ebatlarında kare planlı olan caminin girişinde, 3,40 metre derinliğinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Asıl ibadet yerini örten kubbe, ahşap tavanla sonradan kapanmıştır. Duvarları iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taşı ile örülmüştür. Ön tarafı sıvalı olan yapıya sonradan ilave yapılarak tarihi dokusu bozulmuştur. Doğusunda bulunan minare, tuğla gövdeli, tek şerefeli ve sivri külahlıdır. Minareye asıl ibadet mekanının doğusundaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Taş ve tuğla malzeme ile örülen sekizgen kaideli silindirik tuğla gövdeli minarenin şerefe altı beş sıra kirpi saçak dizilidir. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English

The Şeyh Konevi Mosque

The mosque was built by Haci Sinan from Konya that’s why the mosque has been given the name Konevi meaning “Konyalı”. On the new inscription in the front of the mosque, it is written that it was built in 1537. There is a meeting place for the latecommers of 3.40 meters depth at the entrance of the mosque, which is square plan of 7.00 x 7.00 meters of dimensions. The dome, which covered the main place of worship, was subsequently closed with a wooden ceiling. The walls are built with two rows of bricks and two rows of rubble. The structure with plaster on the front was added afterwards and its historical texture was ruined. The minaret on the eastern side is made of brick. The Minaret is accessible through a door located on the east of the main place of worship. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

 Cami
 Kültür Turizmi
 Pınarbaşı Mezarlığı’nın üzerinde, Kuzgunluk Semti’nde, Tezveren Sokak’tadır. The mosque is located on the Tezveren street, in the Kuzgunluk neighborhood above the Pınarbaşı cemetery.
 İvazpaşa Mahallesi Osmangazi/BURSA