Şems-i Tebrizi Câmi Ve Türbesi – Konya

Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatında en önemli değişimi Şems-i Tebrizi ile karşılaşmasıyla başlar. Şems, Mevlana’nın hayatında yeni ufukların açılmasını sağlamış, onun kamil bir halk aşığı olma yolculuğunda yoldaşı olmuştur.

Konya Alâeddin Tepesi’nin doğusunda, geniş bir park içinde bulunan Şems-i Tebrizi Türbe ve Mescidi birbirine bitişiktir.

Türbe, klâsik Selçuklu kümbetleri tipindedir. Üstü sonradan örtülen kurşun bir çatı ile kaplıdır ve kubbenin altında büyük bir sanduka mevcut olup burada Şems-i Tebrizi’nin naaşının olduğu kabul edilmektedir. Hz. Mevlâna’nın düşünce hayatından çok önemli bir yere sahip olan Şems-i Tebrizi’nin Türbesi ve Mescidi Konya’da en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.